Archeologické léto: detail prohlídky Ivančice

Ivančice

Ivančický bratrský sbor patřil k nejvýznamnějším a největším v českých zemích. S jeho existencí je pevně spjato jméno Jana Blahoslava, pod jehož patronací započala svou činnost bratrská tiskárna. Ta produkovala renesanční tisky vysoké kvality, vydávala řadu významných děl a právě zde, v komunitě ivančického sboru započaly práce na překladu bible, která později souhrou historických okolností vešla do dějin jako Bible kralická. Čeština, jíž byla napsána, se pak na dlouhá léta stala etalonem českého spisovného jazyka. Lze bez nadsázky říct, že bez kvalitních škol a tiskárny působících v Ivančicích by tento literární skvost nemohl vzniknout.

Do dnešních dní se v Ivančicích dochovaly archeologické situace i stavby, připomínající tuto slavnou historii. Stojící věž a stěna, jež tvořila část bratrské modlitebny, byly tradičně považovány za pozůstatky rozsáhlého komplexu budov Sboru.
V 80. letech 20. století proběhl na místě záchranný archeologický výzkum, který tyto předpoklady potvrdil. Kromě gotického polygonálního presbyteria a studny se podařilo autorům výzkumu zachránit řadu cenných archeologických artefaktů, mezi jinými špendlíky, knižní kování a literky, přímo dokládající působnost proslulé bratrské tiskárny. O spletité historii bratrského sboru, tajného přesunu tiskárny do Kralické tvrze pod patronací rodu Žerotínů, činnosti sboru a jeho významných představitelů v době, než je události po bitvě na Bílé hoře nadobro odsunuli do exilu, si povíme více přímo na místě samém.

Autor: A. Knechtová.

Autor: A. Knechtová.

Místo srazu: před informační tabulí Bratrského sboru na ul. Ve Sboru.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách