Archeologické léto: detail prohlídky Hrazany u Sedlčan

Hrazany u Sedlčan

Oppidum Hrazany se nachází v okrese Příbram nedaleko Slapské přehrady nad soutokem Vltavy a Mastníku severně od obce Hrazany. Tvoří ho dva vrchy, Doubí a Červenka, a sedlo, které oba kopce propojuje. Prostor oppida byl sporadicky osídlen i v některých starších obdobích pravěku, nejvýznamnějším obdobím se ale pro toto místo stala doba železná, konkrétně pozdní halštat a hlavně a především latén, kdy zde bylo vybudováno mohutné oppidum. Hradiště o rozloze 30, později 39 hektarů bylo opevněno mohutnou hradbou a vstup byl umožněn 6 branami. Terénní náznaky existence některých z těchto bran a valy zbylé po opevnění lze ještě na několika místech obdivovat. Dobře viditelné jsou i terénní relikty středověkého opevnění na Července a valy dnes již zcela zničeného hradu Ostromeč.
Hrazanské oppidum není sice z našich oppid to největší, jeho význam však spočívá ve faktu, že bylo po značnou dobu obýváno stejným obyvatelstvem. Z polohy nad Vltavou je zjevné, že oppidum bylo jednou ze stanic na staré obchodní cestě k Dunaji a díky své strategické poloze tuto cestu chránilo, poskytovalo útočiště a ubytování obchodním výpravám a nepochybně těžilo z celních poplatků ze zboží procházejících oppidem. Celý areál byl zřejmě v poklidu opuštěn  někdy mezi lety 30 a 20 př. n. l.

Autor: Z. Kačerová.

Autor: Z. Kačerová.

Autor: Z. Kačerová.

Autor: Z. Kačerová.

Jedna z cest do oppida, relikty brány A. Autor: V. Machačová.

Jedna z cest do oppida, relikty brány A. Autor: V. Machačová.

Místo srazu: Hrazany (u Radíče), náves u zvoničky.

Parkování: lokalita je dostupná po asfaltové silnici, bohužel pouze vlastním vozem. Na návsi je malé parkoviště pro několik (cca 5 – 6) aut.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách