Archeologické léto: detail prohlídky Hradisko u Kroměříže

Hradisko u Kroměříže – opevněné sídliště doby bronzové

Nížinné opevněné sídliště Hradisko u Kroměříže z doby bronzové je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě.
V době svého největšího rozmachu ve 2. tisíciletí př. n. l. bylo toto sídliště jedno z hlavních mocenských, obchodních a výrobních center Moravy. Mělo rozlohu 14 ha a bylo opevněno mohutnou hradbou. Pozůstatky tohoto pravěkého opevnění byly na polích patrné ještě na počátku 20. století. Dnešní val o délce 400 m je torzem původní hradby a je chráněnou kulturní památkou.

Patrné relikty opevnění z doby bronzové. Foto: J. Novák.

Patrné relikty opevnění z doby bronzové. Foto: J. Novák.

Letecký pohled na lokalitu. Foto: M. Kalábek.

Letecký pohled na lokalitu. Foto: M. Kalábek.

Místo srazu: posezení u informační tabule přímo na lokalitě (viz mapa), možnost parkování přímo u lokality podél silnice (u hřbitova).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách