Archeologické léto: detail prohlídky Hradec Králové – historické jádro města

Hradec Králové – historické jádro města

Prohlídka je vedena proti toku času. Gayerovy kasárna a jejich okolí uchovávání četné pozůstatky severní části bývalé pevnosti, ať už se jedná o stavby dochované v úplnosti (bývalá zásobárna) či v podstatných torzech (ravelín, části bývalého kavalíru) či v půdorysných stopách (příkop).  Podobný dochovaný celek tvoří areály bývalých pěchotních a dělostřeleckých kasáren jižně od městského jádra. Samotné historické jádro na návrší navazuje na pravěké a raně středověké hradiště. Z gotického města se dochovalo původní půdorysné uspořádání s ústředním prostranstvím – Velkým náměstím. Již ze 14. století pochází také rozvržení pozemků s měšťanskými domy. Z opevnění města se v úsecích dochovaly všechny tří hradební linie ze 14. – 16. století, z bran pak část brány Mýtské. V půdorysné stopě se dochovaly i bývalé areály královského hradu a minoritského kláštera. Na rozhraní obou těchto areálu se nachází  budova renesančního purkrabství, v jejíž spodní části jsou patrné pozůstatky raně gotické stavby.

Místo srazu: před novou přístavbou budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové, Gayerovy kasárny 334,
Upozornění:  místo srazu není u hlavní budovy muzea na nábřeží (Eliščino nábřeží 465)!

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

Místo srazu:

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách