Archeologické léto: detail prohlídky Hradec Králové – komentované prohlídky v muzeu

Hradec Králové – komentované prohlídky v muzeu

DVĚ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

1: K městu českých královen (stálá expozice): Úvodní část expozice je věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Následná stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města. Pro návštěvníka je velice zajímavá architektonická stránka expozice. Stejně jako u dalších částí je výstavní mobiliář zasazen do kulis historického Hradce Králové, kdy je vytvořena volná představa podoby Velkého náměstí. Centrálním exponátem je středověký model města.

2: Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) na východě Čech: Přibližně před 7500 lety na našem území končí éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začíná období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Výstava společně s komentovanou prohlídkou na tyto otázky odpoví. A ačkoli je vlastní výstava zaměřena zejména region východu Čech, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

Místo srazu: před historickou budovou Muzea východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

Místo srazu:

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách