Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Věžka

Hrad Věžka

Ačkoliv se jedná o zříceninu nevelikého šlechtického hradu, patří hrad Věžka mezi velmi zajímavé zříceniny, které odráží vývoj šlechtických sídel. Jelikož hrad nebyl v novověku přestavován, dochované zdivo umožňuje rozpoznat původní středověký rozsah hradu.
Hrad se připomíná poprvé v roce 1351, kdy jej vlastnil Racek ze Švamberka, jeho existence je však mnohem starší.  Hradní návrší bylo osídleno již v době neolitu, v době halštatské zde bylo i opevněné hradiště a samotný hrad stál již ve 13. století. V 15. století byl hrad dobýván a o století později se uvádí již jako pustý. V 60. letech 20. století byla Věžka zcela odkryta členy historického kroužku, čímž došlo k odhalení a ohrožení do té doby v sutinách ukrytého středověkého zdiva.
Archeologická procházka navštíví kromě vlastní zříceniny i místo údajného středověkého přívozu, původně gotický kostel v podhradí a místo tzv. obléhacího tábora, kde v současnosti provádí archeologický výzkum Národní památkový ústav v Plzni.
K hradu Věžka se váže i řada pověstí. V rámci archeologické procházky bude zjišťováno, zda se v těchto pověstech mohou ukrývat zrnka pravdy.

Autor: F. Kasl.

Autor: F. Kasl.

Autor: F. Kasl.

Autor: F. Kasl.

Místo srazu: Parkoviště u hřbitova v Druztové u kostela sv. Máří Magdaleny.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách