Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Potštejn

Hrad Potštejn

Hrad Potštejn patří k těm nemnoha památkám našeho kraje, které ve svém příběhu odrážejí osudy celé země. Málokterý šlechtický hrad měl tak pestré osudy, tak významné majitele. V jeho zdech procházel císař Karel IV., král Jiřík z Poděbrad. Náležel předním velmožům země: Půtovi z Častolovic, Vilémovi z Pernštejna, pánům z Harasova. Příslušníci místní drobné šlechty zde nalézali uplatnění jako správci a purkrabí. V dobách Půticů patřil mezi nedobytné hrady a jen královské vojsko jej dokázalo pokořit. Rozsáhlá rekonstrukce a další rozšíření za pánů z Pernštejna jej učinil doslova nejmodernější pevností v zemi. Nevyhnutelný úpadek nastal díky Adamu z Harasova poměrně pozdě. V sedmnáctém století hrad pustne, ale podnikavý Jan Ludvík Harbuval-Chamaré oživuje jinak chudobné městečko, ale z hradního areálu buduje lokální poutní místo. Nový vlastník patří mezi nejschopnější muže své doby a je všeobecně uznávanou osobností. Syn Jan Antonín se na základě legend a romantického poblouznění pustil do hledání pokladu. Jeho hledání je marné, ale díky spisovateli Aloisi Jiráskovi se stává příběh „Poklad“ duchovním majetkem českého národa. V druhé polovině 19. století začíná být Potštejn vyhledávaným letoviskem. Sem míří kroky českých vlastenců. „Potštejnské zátiší“ láká k odpočinku nejen filmové hvězdy, ale i umělce a vědce. Po vzniku samostatné republiky se do popředí vlasteneckého zájmu dostává také hrad. Začínají první záchranné práce na majestátní zřícenině hradu. Ke konci třicátých let začíná o hrad pečovat Klub českých turistů. Tento stav byl nepřirozeně přerušen druhou světovou válkou a následující etapa našich dějin „Potštejnskému zátiší“ ani spolkové činnosti příliš nepřála. Hrad chátral dále a v sedmdesátých letech dochází k rozsáhlým opravám.Velkým předělem se stává rok 1989. Po revoluci se Obec Potštejn začíná opět aktivně zajímat o osud hradu. Z počátku jsou práce prováděny svépomocí a hrad je stále ještě nepřístupný veřejnosti. Postup rekonstrukčních prací umožnil obnovit i návštěvnický provoz. Od roku 2002 bylo přikročeno k opravám většího rozsahu. Jsou sanovány klenby, vyklizeny sutí zavalené prostory horního hradu. K největším akcím patří zastřešení kostela sv. Jana Nepomuckého na horním hradě. Veškeré tyto práce směřují k záchraně hradních zřícenin. Hrad Potštejn se tak stává vyhledávaným turistickým cílem a v jeho zdech je opět slyšet lidské hlasy.

Místo srazu: na parkovišti pod hradem.

Vstupné: 40 Kč.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách