Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Opálka

Hrad Opálka

V rámci akce „Archeologické léto“ nabízíme možnost prohlídky velkého gotického opevněného objektu na pomezí mezi hradem a tvrzí. Opálka v současné době prochází zajišťovacími a rekonstrukčními pracemi a není běžně přístupná. V průběhu prohlídky bude věnována pozornost stavebnímu vývoji lokality, možnostem památkové prezentace jednotlivých částí opevněného areálu a významu Opálky v rámci středověkých mocenských, sídelních a hospodářských struktur. V průběhu výkladu budou představeny jednotlivé tváře objektu; tedy Opálka coby středověké opevněné sídlo, pozdně novověké hospodářské centrum a součást JZD.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách