Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Kyšperk

Hrad Kyšperk

Hrad Kyšperk byl založen na počátku vlády Jana Lucemburského jako lenní hrad rodem pánů z Bergova, poprvé je však zmíněn až v r. 1320. V r. 1334 hrad koupil pražský biskup Jan IV. z Dražic, za nějž byl přejmenován na Biskupskou horu, název se však příliš neujal a i nadále se užívalo označení Kyšperk. Později patřil i arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic a zejména Janovi z Jenštejna, který jej nechal výrazně přestavět. Za husitských válek hrad držel jako zástavu Rydkéř z Polenska. V l. 1428 a 1430 se Kyšperk pokusil dobýt hejtman žatecko-lounského svazu Jakoubek z Vřesovic, úspěšný ale byl až napotřetí, v r. 1433. Po husitských válkách Jakoubek hrad udržel a jeden z jeho vnuků založil rodovou větev Kyšperských z Vřesovic, která hrad podržela až do začátku 16. století. V r. 1526 hrad vyhořel a od té doby již nebyl obýván.
Stavební vývoj hradu je poměrně složitý, od drobného sídla po rozsáhlou rezidenci členěnou do několika oddílů. Bezesporu nejzajímavější je přestavba z doby Jana z Jenštejna, na které se odrazily vypjaté ambice arcibiskupovi. Kyšperk tak patří k nejlépe dochovaným sídlům pražských metropolitů z období středověku.

Místo srazu: Místo srazu leží asi 1,5 km od autobusové zastávky Krupka, Unčín, U parku (pěšky odtud ulicí 5. května a z rozcestí Unčín-učiliště po modré Poštovkou nahoru).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách