Archeologické léto: detail prohlídky Manský dům hradu Křivoklát

Manský dům hradu Křivoklát

Počátky manského systému hradu Křivoklát sahají pravděpodobně do doby Jana Lucemburského. K jeho největšímu rozmachu dochází za Václava IV. V průběhu 14. století využívali hradní, zejména ušlechtilí manové domky na prvním nádvoří. Nárůst rozsahu manské soustavy za Václava IV. se odrazil v podobě hradu, kterou získal na konci 14. století. V tomto období vzniká v severozápadní části hradního areálu opevněný komplex, tvořený plochostropým palácem a obytnou věží, oddělený od prvního hradního nádvoří úzkým komunikačním koridorem. Tento obytný areál sloužil, podle archeologických nálezů v podobě pozůstatků dřevěných truhlic s různorodým vybavením a honosné stolní i kamnářské keramiky, potřebám především ušlechtilých hradních manů. Příčinou zániku objektu se stal rozsáhlý požár, který zachvátil značnou část hradu 18. března 1422.  Tento požár vedl ke vzniku unikátní „pompejské“ situace, která se stala zdrojem jednoho z nejvýznamnějších vzorků středověké hmotné kultury z hradního prostředí v Evropě. Součástí prohlídky bude také ukázka archeologických nálezů z této unikátní lokality. Součástí prohlídky bude návštěva Stříbrnice, kde je instalována nová výstava s archeologickými nálezy z Manského domu a jeho model a dále pak také filmová projekce s rekonstrukcí této části hradního areálu v době okolo přelomu 14. a 15. století.

Na prohlídku Manského domu a vybraných částí hradu Křivoklát naváže od 13:00 prohlídka výstavy v Hamouzově statku, kde jsou instalovány nálezy z výzkumu raně středověkého pohřebiště ve Zbečně. Prohlídka Hamouzova statku je realizována ve spolupráci s Muzeem T. G. M Rakovník.

 

Autor: J. Hložek.

Autor: J. Hložek.

Autor: J. Hložek.

Autor: J. Hložek.

Autor: J. Hložek.

Autor: J. Hložek.

Místo srazu: nádvoří hradu Křivoklát.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách