Archeologické léto: detail prohlídky Hradiště Hostýn

Hradiště Hostýn

Vrch Hostýn je znám především jako významné mariánské poutní místo, z pohledu archeologie jde ovšem zároveň o jedno z nejvýznamnějších pravěkých hradišť na Moravě. Rozsáhlé opevnění s několikráte přestavovanou monumentální bránou pochází z mladší doby bronzové (12. – 10. stol. př. n. l.), intenzivní osídlení zde pochází i ze starší a mladší doby železné (7. – 1 stol. př. n. l.), kdy se zde nacházela významná keltská osada. Poznávání minulosti Hostýna je úzce spojeno s počátky archeologie na Moravě, zasáhla do něj řada regionálních osobností, a stal se i podstatným předmětem sporu o „rukopisy“. Moderní výzkumy od 70. let 20. století umožnily upřesnit historii osídlení této krajinné dominanty, vzhledem k rozsahu hradiště je třeba počítat s komentovanou procházkou o délce přibližně jedné hodiny se startem na nejvyšším vrcholu, u rozhledny.

Autor: P. Vachůt.

Autor: P. Vachůt.

Místo srazu: před rozhlednou.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách