Archeologické léto: detail prohlídky Za archeologií Českolipska – Krajinou Holanských rybníků

Za archeologií Českolipska – Krajinou Holanských rybníků / Holany

Exkurze propojují archeologicky nejbohatší sídelní areál s četnými polohami loveckého pravěku a lokalitami zemědělského pravěku na Českolipsku mimo souvisle zalesněné skalní terény. Pestrou krajinnou mozaiku s dochovanou sídelní strukturou sahající do středověku a relikty několika panských sídel vybudovaných na pískovcových skalních blocích tu dotváří unikátní soustava rybníků. Holanskými rybníky je dnes nazývána soustava 23 rybníků pozdně středověkého a časně novověkého založení. Oblast mezi městysem Holany a obcí Stvolínky přináší kromě hodnot krajinářských, environmentálních a rekreačních také jedinečnou možnost seznámení s archeologickými lokalitami loveckého i zemědělského pravěku, středověkým osídlením s panskými sídly na pískovcích (tvrz Rybnov, hrad u Hostíkovic, Milčany). Samostatně bude během exkurzí pojednáno o archeologickém poznávání rybníků i zaniklých mlýnů.

Autor: V. Peša.

Autor: V. Peša.

Autor: V. Peša.

Autor: V. Peša.

Autor: V. Peša.

Autor: V. Peša.

Místo srazu: Místo srazu: Holany – u restaurace a turistického rozcestníku „Holany – bus“.
V místě možnost parkování.

Hlavní pořadatelé:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o.

pobočka Archeologické muzeum – Šatlava v České Lípě

https://www.muzeumcl.cz/

https://www.muzeumcl.cz/pobocky/archeologicke-muzeum-satlava  

 

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách