Archeologické léto: detail prohlídky Halín

Mohylník Halín

V lesním komplexu Halín se nachází pozůstatky středověkých komunikací, ale i zhruba tři desítky mohyl. Jejich datování se v literatuře dělí do dvou skupin. Jednak jsou přičítány kultuře popelnicových polí, jednak našim slovanským předkům. Pan Jan Boček nedaleko od mohylníku lokalizoval sběrem hradištní osídlení.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách