Archeologické léto: detail prohlídky Dolní Věstonice – Pavlov

Dolní Věstonice – Pavlov

Unikátní pozůstatky paleolitických sídlišť se rozkládají na katastrech obcí Dolní Věstonice a Pavlov. První archeologické výzkumy byly provedeny ve 30. letech minulého století a intenzivně pokračují až do dnešních dnů. Sídliště jsou významná doklady obytných objektů a loveckých aktivit (obydlí, ohniště, skládky mamutích kostí), dále projevy duchovního života a stopami výrobních technologií lovců mamutů (rituální pohřby, umění, vypalování hlíny, výroba textilu). Lovecká sídliště se dochovala pod překryvem pleistocenní spraše; archeologové je rozlišují názvy Dolní Věstonice I–III a Pavlov I–IV. Areál Dolní Věstonice I je proslaven nálezem tzv. Věstonické venuše. V areálu Dolní Věstonice II může dnes návštěvník vidět tzv. kalendář věků (mocný sprašový profil zachycující paleolitické osídlení). Nově lze v areálu navštívit muzeum Archeopark Pavlov, prezentující výsledky dlouholetých výzkumů.

Vstup do Archeoparku Pavlov v rámci komentované prohlídky zdarma!

Autor A. Knechtová

Autor A. Knechtová

Autor J. Svoboda

Autor J. Svoboda

Místo srazu: před hlavním vstupem do Archeoparku Pavlov.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách