Archeologické léto: detail prohlídky Mohyla Dušníky

Eneolitická dlouhá mohyla Dušníky

Prohlídka se zaměří na představení unikátně zachovalého pohřebního monumentu z pozdní doby kamenné (tzv. dlouhé mohyly), a to během probíhajícího archeologického výzkumu. V roce 2018 byly pomocí letecké archeologie na lokalitě Dušníky (okr. Litoměřice) objeveny pozůstatky podlouhlé trapézovité stavby. Její delší osa má orientaci ZSZ- VJV a délku 86 m. Délka východní strany je 26 m. Směrem na západ se objekt zužuje až na 17 m. Jedná se pravděpodobně o pozůstatky eneolitické dlouhé mohyly, tedy podlouhlého zemního náspu, který byl zpevněn dřevěnou palisádou a kryl hroby významných jedinců místních eneolitických populací. V Čechách se podobných objektů zachovalo velmi málo. Nedávná sondáž navíc prokázala, že mohyla v Dušníkách je zachována minimálně do výšky 1,2 m, což z ní činní nejlépe dochovaný objekt tohoto typu v Čechách.

Návštěvníci budou mít unikátní příležitost prohlédnout si probíhající archeologický výzkum mohyly. Mohou se seznámit s metodami a postupy terénního archeologického výzkumu, prohlédnout si právě objevené artefakty a budou jim prezentovány nejnovější výsledky interdisciplinárního projektu, zaměřeného právě na výzkum pohřebních monumentů pozdní doby kamenné.

Autor: P. Krištuf.

Autor: P. Krištuf.

Letecký snímek a porostové příznaky. Autor: P. Krištuf.

Letecký snímek a porostové příznaky. Autor: P. Krištuf.

Místo srazu: Při okraji silnice spojující Dušníky se silnicí 246, asi 150 m jižně od věžového vodojemu (odbočka na polní cestu).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách