Archeologické léto: detail prohlídky Hradiště Na Dřevíči u Kozojed

Hradiště Na Dřevíči u Kozojed

Opevněná poloha na náhorní plošině opukového masivu Džbánu v severní části okresu Rakovník, zvaná pomístním jménem Na Dřevíči, je známou archeologickou polykulturní lokalitou. Význam hradiště pro širší území, než je Rakovnicko a sousední Lounsko, ukazují starší, ale i nejnovější nálezy, jež dokládají průběžné osídlení lokality od mladší doby kamenné po vrcholný středověk. Obzvláště významná je raně středověká etapa s doklady přítomnosti elit. Přesto byla tato kulturní památka dosud archeologicky zkoumána jen minimálně. V posledních dvaceti letech zde bylo archeology zaznamenáno větší množství nelegálních zásahů amatérských hledačů, jejichž aktivita na lokalitě vyvolala novodobé orientační i systematické průzkumy. Jejich výsledky jsou zásadní pro potvrzení obzvláště velkého významu hradiště v raném středověku. Dodnes jsou k vidění mohutné valy obepínající polohu ze tří stran a na jaře roku 2022 byla citlivě opravena kaple sv. Václava na hradišti, která je pozůstatkem po původní svatyni s tradicí již od raného středověku (víme díky nálezům pohřbů).

Místo srazu: pod tzv. Železnou bránou u tvrziště Rychvald

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách