Archeologické léto: detail prohlídky Drahanovice

Drahanovice – Černá věž, mohylník U Lusthózu a hradiště na Dubovém kopci

Hanácká obec na úpatí Kosíře je bohatá i na archeologická naleziště. První stopy pobytu pravěkého člověka jsou zde spojeny s mladým paleolitem a od neolitu je zde evidováno téměř nepřetržité osídlení. Expozice ve středověké tvrzi Černá věž ukazuje nejvýznamnější nálezy z této oblasti – například nálezy z halštatského a mladohradištního pohřebiště u drahanovického cukrovaru nebo hrob kovolitce z období zvoncovitých pohárů z Ludéřova. Archeologická vycházka bude začínat u středověké tvrze, pak bude směřovat přes různá archeologická naleziště objevená povrchovými sběry na svazích Kosíře k mohylovému pohřebišti kultury nálevkovitých pohárů U Lusthózu a pak dále až na dosud nedatované hradiště na Dubovém kopci.

Místo srazu: Drahanovice, u Černé věže.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách