Archeologické léto: detail prohlídky archeologického výzkumu Doudleby nad Orlicí, obchvat

Doudleby nad Orlicí, obchvat

Probíhající plošný záchranný archeologický výzkum, zatím zde byly nalezeny 3 studny z období kultury popelnicových polí, série neolitických žlábků (dnes již jen ve fotodokumentaci), hliník a pozůstatky kůlových nadzemních konstrukcí. Jedná se o klasickou polykulturní lokalitu, průběžně osídlovanou zřejmě v celém průběhu pravěku a časného středověku. Neopevněná zemědělská sídliště se váží na drobné vodní toky, jejich pozůstatky jsou částečně odkrývány v pruhu o délce 2,5 km, v trase budovaného obchvatu.
Návštěvníci se mohou seznámit s aktuálně probíhajícím záchranným výzkumem, nahlédnout do právě odkrývaných objektů a budou seznámeni i s archeologickými nalezišti v bezprostředním okolí – kam oko dohlédne.

Autor M. Martínková

Autor M. Martínková

Autor M. Martínková

Autor M. Martínková

Autor M. Martínková

Autor M. Martínková

Místo srazu: závěr ulice Na Slovensku.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách