Archeologické léto: detail prohlídky Pravěké hradiště a středověký hrad Dívčí Kámen

Pravěké hradiště a středověký hrad Dívčí Kámen

Pravěké hradiště a zřícenina středověkého hradu jsou situovány na skalnaté ostrožně obtékané Křemežským potokem a řekou Vltavou. S okolním terénem je ostrožna spojena pouze úzkou šíjí, která je zakončena strmou skalní stěnou.
Na hradišti ze starší doby bronzové, jehož vnitřní plocha byla zničena při stavbě středověkého hradu ve 14. století, proběhl v letech 1962 – 1971 archeologický výzkum zaměřený na úbočí západního svahu nad řekou Vltavou. Pod zachovalým úsekem pravěkého valu se podařilo prozkoumat souvrství, které obsahovalo velké množství nálezů z přelomu starší a střední doby bronzové. Kumulace říčních valounů byly interpretovány jako sklady munice využívané při obraně hradiště. Na svazích pod hradištěm byly dále objeveny dva hromadné nálezy bronzových výrobků a dalších předmětů. První depot obsahoval kromě bronzových šperků a nástrojů také 250 jantarových korálů, druhý byl tvořen několika desítkami náramků. Pravěké hradiště na Dívčím Kameni hrálo nepochybně významnou úlohu na dálkové obchodní cestě, která na sklonku starší doby bronzové spojovala Čechy s Podunajím.
Hrad Dívčí Kámen (Maidstein) byl založen rodem pánů z Rožmberka v roce 1349 s přímým svolením krále Karla IV. Rozsáhlá hradní zřícenina se skládá z obytného jádra, hospodářského dolního hradu a vnějšího fortifikačního systému. Součástí hradu bylo také zaniklé podhradní městečko, tzv. latrán. V areálu hradu se dochovalo množství stop stavebního vývoje a technických prvků vypovídajících o využití jednotlivých prostor (otisky dřevěných konstrukcí, doklady vytápění). O hmotné kultuře obyvatel hradu podávají svědectví četné nálezy získané při archeologickém výzkumu hradu. Historický význam mají zejména kamnové kachle s vyobrazením rožmberských erbů.

Místo srazu: vstup do hradu (pokladna)

Hrad přístupný pěšky ze 1,5 km vzdálených obcí Holubov a Třísov, kde se nacházejí parkoviště a zastávky veřejné dopravy (vlak, autobus).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách