Archeologické léto: detail prohlídky Chotěbuz-Podobora

Chotěbuz-Podobora

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Ve zdejších lesích se na vyvýšeném návrší rozkládalo hradiště chráněné z jedné strany tehdy protékající řekou Olší a z druhé příkopem a strmými srázy. Opevněné sídlo zde bylo poprvé vybudováno v pozdní době bronzové a starší době železné (doba halštatská). O několik stovek let později ho na témže místě nahradilo ohrazené raně středověké slovanské hradiště, jehož přibližnou podobu s rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora v dnešní době.

Hradiště budilo zájem badatelů již v 19. století, nicméně první vědecké výzkumy zde proběhly až v roce 1952 a 1954 pod vedením Lumíra Jisla. Největší měrou přispěl k poznání hradiště docent Pavel Kouřil a jeho kolektiv z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně, kteří zde vedou archeologické výzkumy již od roku 1978. 

Vstup v rámci Archeologického léta zdarma!

Dřevěný most se vstupní branou (zdroj archiv Muzea Těšínska).

Dřevěný most se vstupní branou (zdroj archiv Muzea Těšínska).

Letecký pohled na akropoli (zdroj archiv Muzea Těšínska).

Letecký pohled na akropoli (zdroj archiv Muzea Těšínska).

Místo srazu: recepce Archeoparku.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách