Archeologické léto: detail prohlídky Češovské valy

Češovské valy

Hradiště Češov s nejvyššími dochovanými valy v Čechách bylo osídleno a využíváno od pravěku po středověk, avšak pro nedostatek rozsáhlejších archeologických výzkumů není možné přesněji určit dobu jeho výstavby. Opevnění hradiště tvořil mohutný násep zpevněný vnitřní trámovou konstrukcí s čelní kamennou plentou a příkopem. Určité indicie naznačují, že opevnění mohlo částečně vzniknout v době železné (v laténském období) nebo v raném středověku. Navíc se zdá, že valy na akropoli zvýšili Švédové v době třicetileté války, z níž se dochovaly i další pozůstatky v okolí lokality (např. dělostřelecká postavení). Hradiště bylo využíváno i v moderní době, kdy se zde např. ukrývalo okolní obyvatelstvo za prusko-rakouské války v r. 1866.

 

Místo srazu: u vstupu do hradiště u památníku myslivce Tomáše Svobody.

Parkoviště v obci Češov přímo není, prosíme o ohleduplnost při parkování.

Na místo lze dojet autobusem, z Jičína a Nového Bydžova.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách