Archeologické léto: detail prohlídky Archeologie Příhrazských skal II: Výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna

Archeologie Příhrazských skal II: Výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna

V další exkurzi z úspěšného cyklu Za pískovcovým fenoménem Českého ráje tentokrát zamíříme do skalní oblasti Drábských světniček, která patří k turisticky nejatraktivnějším částem CHKO Český ráj.

Pravěké výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna, na jehož okrajových skalních blocích vznikly ve vrcholném středověku opevněná strážní sídla, původně tvořilo jeden celek o rozloze 19 hektarů. Většina obvodu vrcholové plošiny byla v průběhu novověku pozměněna těžbou kamene. Památkově chráněné území patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality Čech.
Poloha byla člověkem využívána již na sklonku loveckého pravěku, souvisleji byla osídlena od sklonku 6. tisíciletí př. n. l. zemědelci mladší doby kamenné, kulturami pozdní doby kamenné, později v době bronzové, kdy byl areál lidem lužické kultury nejspíše poprvé opevněn. Znovu bylo místo osídleno v pozdní době halštatské, v době laténské a následně v raném středověku, s obnovením hradiště přibližně mezi léty 800 a 950. Na východní straně Hrad jsou dochovány pozůstatky fortifikace v podobě 250 metrů dlouhého zemního valu, za zbytky opevnění je považován také krátký příčný val v části Klamorna. Komentovaná prohlídka bude věnována také osídlení a hospodaření na skalách v průběhu novověku, historickým komunikacím v pískovcovém podloží či těžbě kamene.

Celkový pohled na lokalitu. Foto: V. Bacovský.

Celkový pohled na lokalitu. Foto: V. Bacovský.

Hrada. Foto: V. Bacovský.

Hrada. Foto: V. Bacovský.

Klamorna. Foto: D. Mikoláš.

Klamorna. Foto: D. Mikoláš.

Hlavní pořadatel: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Dům přírody Českého ráje (https://strevlik.cz/, https://www.dumprirody.cz/ceskyraj/)

Spolupořadatelé: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (https://www.muzeumcl.cz/, https://www.muzeumcl.cz/pobocky/archeologicke-muzeum-satlava)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj (https://www.ochranaprirody.cz/)
Lesy České republiky – OŘ severní Čechy, Lesní správa Ještěd (https://orsevernicechy.lesycr.cz/)
Geopark Český ráj (http://www.geoparkceskyraj.cz/)

a ARÚ

Účastnický poplatek: dobrovolný

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě

Místo srazu: parkoviště a turistický rozcestník Dneboh – Kavčina.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách