Archeologické léto: detail prohlídky Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Maloskalská Drábovna a Kras u Ondříkovic

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Maloskalská Drábovna a Kras u Ondříkovic

Letos se vydáme do hodnotných lokalit Českého ráje s exkurzí zaměřenou na nejzásadnější fenomén Českého ráje – pískovec.
Komentovaná exkurze za poznáním kvádrových pískovců Maloskalské Drábovny a nejlépe vyvinutého krasové prostředí na území CHKO Český ráj – Krasu u Ondříkovic.
Těšit se můžete na procházku s výkladem o geologii, geomorfologii, archeologii a historii, živé přírodě a ochraně území ve světle nejnovějších poznatků i překvapivých výzkumů.

Cyklus „Za pískovcovým fenoménem Českého ráje“ připravuje:

Hlavní pořadatel:
Dům přírody Českého ráje
https://www.dumprirody.cz/ceskyraj/

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o.
https://strevlik.cz/

Spolupořadatelé:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o. – Pracoviště archeologie a speleoantropologie
https://www.muzeumcl.cz/
https://www.muzeumcl.cz/pobocky/archeologicke-muzeum-satlava

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
https://ag.natur.cuni.cz/

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko – Správa CHKO Český ráj
https://www.ochranaprirody.cz/

Geopark Český ráj o.p.s.
http://www.geoparkceskyraj.cz/

Účastnický poplatek: dospělý 60,- Kč, dítě 30,- Kč, rodina (do 2 dospělých a 3 dětí) 150,- Kč

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách