Archeologické léto: detail prohlídky Raně středověké hradiště Bílina

Raně středověké hradiště Bílina

Autor: D. Dvořáček.

Autor: D. Dvořáček.

Raně středověké hradiště, které se nachází na protáhlé ostrožně v parku bílinského zámku. Původně se jednalo o významný přemyslovský správní hrad, který tvořil centrum Bílinské provincie a jeho důležitost spočívala také v blízkosti zemské hranice se Saskem. Dodnes lze na lokalitě pozorovat především mohutnou až 8 m vysokou destrukci střední hradby. Pro svůj význam bylo bílinské hradiště v 50. a 60. letech 20. století podrobeno archeologickému výzkumu, při kterém se podařily shromáždit důležité poznatky přispívající k poznání této pozoruhodné lokality.

 

Místo srazu: Mírové náměstí, u mariánského sloupu.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách