Archeologické léto detail prohlídky: Bezděkov

Bezděkov

Dvůr a tvrziště Bezděkov leží jeden a půl kilometru jižně od Rychnova nad Kněžnou. Vede k němu přístupová cesta začínající po pravé straně silnice vedoucí z Rychnova nad Kněžnou do Lupenice a Vamberka. Komunikace je na vrcholu kopce Budín. Samotná lokalita je nad 50 metrů vysokou strání, pod kterou protéká řeka Kněžna.
První zmínka o dvoru v Bezděkově je z roku 1358. V těchto letech zde zřejmě sídlil rod nižší šlechty (Dobešové z Bezděkova). Roku 1536 prodala Anna, dcera Prokopa Dobeše z Bezděkova, dvůr Václavovi Okrouhlickému z Kněžic. Ten poté majetek postoupil Mikuláši Pecingarovi z Bydžína (roku 1559). V polovině 17. století byl dvůr přestavěn Magdalenou, majitelkou Vamberka. Na počátku 18. století vlastnil Bezděkov Norbert Leopold z Kolowrat. Do architektonické podoby zásadně zasáhl ve druhé polovině 19. století František Lützow. Nechal zbudovat dodnes stojící klasicistní budovy. Roku 1938 získal od Lützowů dvůr František Kašpar z Hoděčína. Po druhé světové válce zde bylo zimní sídlo cirkusu Berousek. Na počátku 50. let byl dvůr znárodněn. V roce 1992 byl Bezděkov vrácen v restituci dědičce Berouskových Jaroslavě Smithové.
Dodnes je dobře patrný půdorys původní tvrze, vidět je i relikt rybníčku a původního dvora, z lokality pochází větší množství kachlů a zlomků keramiky, které budou během prohlídky k dispozici.

Bezděkov. Pohled na zaniklou tvrz.

Bezděkov. Pohled na zaniklou tvrz.

Místo srazu: za dvorem Bezděkov v místě rozdvojení polní cesty.

Místo srazu se nachází na již polozpevněné cestě, kam je lepší dojít pěšky. Auto proto doporučujeme odstavit buď při odbočce z hlavní silnice směrem k Bezděkovu nebo u 1. vysílače, kde je ještě zpevněná cesta.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách