Archeologické léto: detail prohlídky Archeoden Sázava

Archeoden Sázava – 27. 8. 

Poslední prázdninovou sobotu se v areálu Sázavského kláštera uskuteční desátý ročník Archeodne. Bohatý program zaujme malé i velké návštěvníky- pro dospělé je připraven odpolední workshop a série podvečerních přednášek, děti si přijdou na své na jižní zahradě kláštera, kde se hravou formou seznámí s prací archeologa a restaurátora.

13.00 – 17.00 Archeoden pro děti – jižní zahrada kláštera a přilehlá sklepení
14.00 – 16.00 workshop o stavební historii s Mgr. Miroslavem Kovářem, Ph.D., skriptorium pod věží, doporučena rezervace přes www.archeologickeleto.cz
17.30 – 18.30 přednáška Mgr. Jana Kremera na téma „Pater Method K. Klement, OSB a jeho archeologické působení v Sázavském klášteře“, refektář kláštera
19.00 – 20.00 promítání fotografií z archeologického výzkumu Sázavského kláštera a beseda s účastníky, refektář kláštera
Jednotné vstupné na celý program Archeodne činí 90 Kč/osoba, vyjma workshopu, který je zdarma
20.00 – 23.00 pátrací hra či volné prohlídky večerně nočním klášterem zejména pro rodiny s dětmi, vstupné 120 Kč/osoba

Program zajišťuje Archeologický ústav Praha, Po stopách našich předků, z. s. a Správa Kláštera v Sázavě.

Autor: S. Dvořáčková.

Autor: S. Dvořáčková.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách