Archeologické léto: detail prohlídky Polešovice

Polešovice

Jedinečnou příležitost mají během Archeologického léta 2021 návštěvníci záchranného archeologického výzkumu v Polešovicích, který v roce 2021 probíhá v předstihu k budoucí výstavbě dálnice D55 v úseku Staré Město – Moravský Písek. Přítomní archeologové seznámí návštěvníky jak s historií zdejších výzkumů, tak i s novými poznatky získanými probíhajícím výzkumem. Pro návštěvníky bude připravena také ukázka čerstvě získaných archeologických nálezů. Podle aktuální situace na výzkumu bude zájemcům umožněno podílet se alespoň na chvíli na záchranně pravěkých artefaktů a na vlastní kůži si tak vyzkoušet práci archeologa.

Zkoumaná lokalita se nachází asi 800 m jihozápadně od dnešních Polešovic (okr. Uherské Hradiště). Pravěké polykulturní sídliště se zde nalézalo těsně nad záplavovým územím řeky Moravy. Rozkládalo se na vyvýšeninách tvořených vátými písky, v blízkosti pravěkých komunikačních směrů. Přirozenou ochranu těchto návrší vytvářel bažinatý terén tvořený rameny řeky Moravy, a to hned ze tří světových stran. Tato strategická poloha byla tedy osídlena takřka po všechna pravěká období již od paleolitu. V současnosti zde zkoumáme pozůstatky sídlišť z mladší a pozdní doby kamenné, doby bronzové, doby železné a výrazné stopy osídlení také nacházíme z období hradištního, kdy se zde nacházela středověká ves Záblacany.

Autor: M. Lečbych.

Autor: M. Lečbych.

Místo srazu: na cestě mezi areálem družstva a železniční tratí, v místě stavby dálnice D55.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách