Archeologické léto: detail prohlídky Býčí skála

Býčí skála

Jedna z nejvýznamnějších speleoarcheologických lokalit ve střední Evropě. Nejde jen o místo prvního paleolitického výzkumu u nás, ale zejména o jeskyni světově proslulou halštatskými nálezy objevenými Heinrichem Wankelem v roce 1872. Jde o centrální jeskynní lokalitu doby halštatské, kterou opakovaně navštěvovaly a kde pohřbívaly elity tehdejší doby.

Jeskyně při soutoku Křtinského a Jedovnického potoka ve Křtinském údolí je nejstarší archeologicky zkoumanou jeskyní na Moravě. Výzkumy zde provedené jsou spojeny s velikány naší archeologie, zejména však s Heinrichem Wankelem. Ten zde již v letech 1867 a 1868 objevil sídliště magdalénských lovců sobů starší doby kamenné v Jižní odbočce. Tato poloha se nachází hlouběji v jeskyni, kde bylo stálé klima, zdroj pitné vody a rohovcové suroviny. Nejvýrazněji je však Býčí skála spojena s nálezy východohalštatské kultury doby halštatské (starší doba železná). Po náhodném objevu slavné figurky býčka (1869) proběhl v Předsíni jeskyně archeologický výzkum (1872). Byla objevena dvě velká žároviště s pozůstatky nejméně čtyř desítek lidí, zvířat, stovek keramických a desítek bronzových nádob, zlatých, bronzových a železných šperků, zbraní, zbroje, ozdob, jantarových a skleněných korálků, řemeslnického náčiní nebo železných polotovarů. Jedinečné jsou pozůstatky až sedmi vozů. Nalezneme zde předměty z mnoha evropských regionů.

Ačkoli se očekávalo, že prostor Předsíně byl zničen stavebními úpravami během druhé světové války, ukázalo se, že lokalita byla poškozena mnohem méně. V současné době zde probíhají badatelské revizní výzkumy, kterými archeologové nejen ověřují závěry svých předchůdců, ale zkoumají lokalitu pomocí mnoha nových přírodovědných metod.

Autor: A. Knechtová.

Autor: A. Knechtová.

Autor: M. Golec.

Autor: M. Golec.

Místo srazu: před vstupem do jeskyně.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách