Archeologické léto 2022

Kdo vládl na stolové hoře Vladaři v době železné, co se asi odehrálo v tajemné Býčí skále, koho zobrazuje slavná opuková hlava ze Mšeckých Žehrovic, jak vypadají nejstarší jeskynní malby v České republice? Na tyto otázky odpoví archeologové přímo v terénu. Od 18. června můžou zájemci prozkoumat přes 90 atraktivních lokalit s výběrem z více než 250 komentovaných prohlídek na celém území ČR.

Každoroční celorepubliková akce organizovaná Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s více než pěti desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť nabídne inovovaný program prohlídek archeologických lokalit s odborným výkladem profesionálních archeologů. Rozšíří tak nabídku poznávacích a výletních cílů pro laickou i poučenou veřejnost a zájemcům poskytne jedinečnou šanci – „prozkoumat“ lokality známé i méně známé.
Práce archeologů v přímém přenosu nebo pravěk na vlastní kůži
Během prohlídek se lidé seznámí s prací archeologů přímo při probíhajících archeologických výzkumech v Opočně, Račiněvsi-Vražkově nebo v Těšeticích-Kyjovicích. V archeoparcích navíc vědci slibují zážitek pravěku na vlastní kůži. Některá naleziště bude možné procházet ve dvou realitách – přímo v terénu s průvodcem a virtuálně.
Stačí si jen včas rezervovat termín: www.archeologickeleto.cz
Akci sice koordinují Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně, ale nikdy by ji nebylo možné uskutečnit bez ochoty a obrovského nasazení odborníků z více než padesáti spolupracujících institucí a pracovišť. Prohlídky budou zajišťovat zkušení archeologové, kteří všem zájemcům představí, co práce archeologa obnáší a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách.
I když se osobní návštěvě hradiště, mohylníku nebo zaniklé středověké vesnice nic nevyrovná, pro ty, kteří přijít nemůžou, jsou s pomocí Archeologického atlasu České republiky připravené virtuální prohlídky.
Pracovníky obou Archeologických ústavů AV ČR lze navštívit již nyní, během Veletrhu vědy ve dnech 2.–4. 6. na výstavišti PVA EXPO Praha, kde Archeologické léto symbolicky odstartuje a kde zájemce seznámí s jejich plány a možná též inspirují k letním výletům.

Kontakt pro média:
Jaroslav Řídký
Archeologický ústav AV ČR, Praha
ridky@arup.cas.cz
+420 734 445 333

Zdenka Kosarová
Archeologický ústav AV ČR, Brno
mobil: +420 776 627 785
e-mail: kosarova@arub.cz

Kontakt pro veřejnost:
Zdenka Kosarová – pro Moravu a Slezsko
Archeologický ústav AV ČR, Brno
mobil: +420 776 627 785
e-mail: kosarova@arub.cz

Kristina Jarošová – pro oblast Čech
Archeologický ústav AV ČR, Praha
mobil: +420 606 945 731
e-mail: jarosova@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě 2022 se podílejí:

Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Archeologický ústav FF JU
Archeopark pravěku Všestary
Archeoskanzen Březno u Loun
Dům přírody Českého ráje
Dům přírody Moravského krasu
Hornické muzeum Příbram
Jeskyňářská skupina ČSS 6-01 Býčí skála
Masarykovo muzeum Hodonín
Moravské zemské muzeum
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Muzeum Blanenska
Muzeum Brněnska
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum Jindřichohradecka
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Muzeum Kroměřížska
Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum Novojičínska
Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.
Muzeum Vysočiny v Jihlavě
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném
v Orlických horách
Národní památkový ústav
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Oblastní muzeum Praha-východ, p. o.
Ostravské muzeum
Poutní místo Stará Boleslav
Prachatické muzeum
Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry
Regionální muzeum v Mikulově
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Správa jeskyní České republiky
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze, Ústav pro archeologii
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofické fakulta, katedra historie – sekce archeologie
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Brno
Ústav pro archeologii a dokumentaci památek, z. ú.
Villa Nova Uhřínov – středisko experimentální archeologie a regionálních dějin
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Vlastivědné muzeum v Dobrušce
Vojenské lesy a statky ČR – DIVIZE MIMOŇ
Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice Západočeské muzeum v Plzni
Západočeská univerzita – Filozofická fakulta