Archeologické léto 2021

Kdo vládl na stolové hoře Vladaři v době železné, co se asi tak odehrálo v tajemné Býčí skále, koho zobrazuje slavná opuková hlava ze Mšeckých Žehrovic, nebo jak vypadají nejstarší jeskynní malby v České republice? Na tyto otázky odpoví archeologové přímo v terénu. Od 30. 6. můžou zájemci prozkoumat na 90 atraktivních lokalit s výběrem z více než 250 komentovaných prohlídek na celém území ČR.

Na základě loňské úspěšné celorepublikové akce se Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s více než pěti desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť, rozhodly i pro toto léto zorganizovat program komentovaných prohlídek archeologických lokalit s odborným výkladem profesionálních archeologů. Rozšiřují tak nabídku poznávacích a výletních cílů pro laickou i poučenou veřejnost v době (stále ještě) ovlivňované přetrvávající pandemickou situací o jedinečnou šanci „prozkoumat“ lokality známé i ty méně známé.

Archeologem na zkoušku nebo pravěk na vlastní kůži

Během prohlídek se lidé seznámí s prací archeologů přímo na probíhajících archeologických výzkumech v Doudlebech nad Orlicí, nebo v Těšeticích-Kyjovicích a nebo si můžou dokonce práci v terénu přímo vyzkoušet na probíhajícím výzkumu v Polešovicích. V archeoparcích navíc vědci slibují zážitek pravěku na vlastní kůži. Některá naleziště bude možné procházet ve dvou realitách – přímo v terénu s průvodcem a virtuálně. Stačí si jen včas rezervovat termín: https://www.archeologickeleto.cz

Akci sice koordinují Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně, ale nikdy by ji nebylo možné uskutečnit bez ochoty a obrovského nasazení odborníků z více než padesáti spolupracujících institucí a pracovišť. Prohlídky budou zajišťovat zkušení archeologové, kteří všem zájemcům představí, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách.

I když se nic nevyrovná osobní návštěvě hradiště, mohylníku nebo zaniklé středověké vesnice, pro ty, kteří nemůžou, jsou s pomocí Archeologického atlasu České republiky připravené virtuální prohlídky.

Kontakty pro novináře:
Morava a Slezsko: Zdenka Kosarová, kosarova@arub.cz; tel. č. 776 627 785
Čechy: Jaroslav Řídký, ridky@arup.cas.cz; tel. č. 734 445 333

Na Archeologickém létě 2021 se podílí následující instituce:

Archeo Pro o.p.s.
Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
Archeologický ústav FF JU
Archeopark pravěku Všestary
Archeoskanzen Březno u Loun
Dům přírody Českého ráje
Dům přírody Moravského krasu
Hornické muzeum Příbram
Jeskyňářská skupina ČSS 6-01 Býčí skála
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Masarykovo muzeum Hodonín
Moravské zemské muzeum
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Muzeum Blanenska
Muzeum Brněnska
Muzeum Českého lesa v Tachově
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum Jindřichohradecka
Muzeum Karlovy Vary
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum Novojičínska
Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.
Muzeum Vysočiny v Jihlavě
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách
Národní památkový ústav
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Oblastní muzeum Praha – Východ
Ostravské muzeum
Podřipské muzeum Roudnice nad Labem
Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry
Regionální muzeum v Mikulově
Správa jeskyní České republiky
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofické fakulta, katedra historie – sekce archeologie
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Brno
Villa Nova Uhřínov – středisko experimentální archeologie a regionálních dějin
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje
Vlastivědné muzeum v Dobrušce
Vojenské lesy a statky ČR – DIVIZE MIMOŇ
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeská univerzita – Filozofická fakulta