Archeologické léto: detail prohlídky Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic představuje poslední královskou stavbu hradu předhusitského období. Na počátku 15. století jej nechal vystavět Václav IV. jako nové panovnické sídlo poblíž Prahy. Václav na hradě několikrát pobýval a roku 1419 zde za dramatických okolností zemřel. Od roku 1420 sídlila na Novém hradě posádka krále Zikmunda Lucemburského, kterou oblehlo v prosinci téhož roku husitské vojsko Starého a Nového Města pražského. Posádka se vzdala a hrad byl následně vypálen, přičemž již nebyl nikdy obnoven. V 19. století poničilo zříceniny lámání kamene a zásah správy kunratického velkostatku, která nechala ruiny zbořit. Ve východním předpolí hradu jsou zachovány pozůstatky obléhacího tábora s valy, příkopy a palebnými pozicemi praků.

Nový hrad u Kunratic - palác. Autor: J. Podliska.

Nový hrad u Kunratic - palác. Autor: J. Podliska.

Místo srazu: na dřevěném mostě přes hradní příkop.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách