Archeologické léto 2020

Vydejte se s archeology do terénu za archeologií! Více než tři desítky vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť si pro letošní rok, kdy většina obyvatel naší republiky zůstává kvůli pandemii COVID-19 „doma“ v ČR, připravily svým rozsahem zcela unikátní sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit.

Jen v době vydání TZ už se jedná o 250 výprav za archeologií! Zájemci mohou navštívit světoznámá naleziště – paleolitickou stanici Dolní Věstonice a jeskyni Býčí skála, dále keltské oppidum Třísov, římskou základnu Hradisko u Mušova, velkomoravské hradiště Mikulčice nebo rodiště sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou a desítky dalších. Některá naleziště bude možné procházet dokonce ve dvou realitách – přímo v terénu s průvodcem a virtuálně. Stačí si jen zarezervovat ten správný termín.

Akci sice koordinují Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně, ale nikdy by ji nebylo možné uskutečnit bez ochoty a obrovského nasazení regionálních muzejních a dalších odborných pracovišť. Prohlídky budou zajišťovat zkušení archeologové, kteří všem zájemcům představí, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách.

I když se nic nevyrovná osobní návštěvě hradiště, mohylníku nebo zaniklé středověké vesnice, můžete je navštívit i virtuálně, s pomocí Archeologického atlasu České republiky (http://www.archeologickyatlas.cz/).

Těšíme se na shledanou s Vámi!

Kontakty pro novináře:

Čechy: ridky@arup.cas.cz; +420 734 445 333

Morava: kosarova@arub.cz; +420 776 627 785

Lokality, které můžete letos v létě prozkoumat s archeology.

Lokality, které můžete letos v létě prozkoumat s archeology.

Na Archeologickém létě 2020 se podílejí (řazeno abecedně):

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Archeo Pro o.p.s.
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
Archeologický ústav FF JU
Archeopark pravěku Všestary
Archeoskanzen Březno u Loun
Dům přírody Moravského krasu
Jeskyňářská skupina ČSS 6-01 Býčí skála
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Masarykovo muzeum Hodonín
Moravské zemské muzeum
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.
Muzeum Brněnska
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Národní památkový ústav
Oblastní muzeum Litoměřice
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Podřipské muzeum Roudnice nad Labem
Prácheňské muzeum v Písku
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Regionální muzeum v Kolíně
Regionální muzeum v Mikulově
Regionální muzeum Vysoké Mýto
Správa jeskyní České republiky
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofické fakulta, katedra historie – sekce archeologie
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Brno
Ústav pro archeologii FFUK
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje
Západočeská univerzita – Filozofická fakulta