Nápověda - vyhledávání článků

Zpět

Bibliografie článků byla zpracována se záměrem zachytit pokud možno veškeré podstatné informace o publikovaných článcích. Zejména pro starší období to však nebyl jednoduchý úkol s ohledem na nejednotné uspořádání při publikaci za dlouhou existenci časopisu. Podchyceny jsou veškeré články - i ty nejkratší. Značná pozornost byla věnována i vzájemným vztahům jednotlivých článků (opravy, doplňky, polemiky) - tyto informace najdete v okně Podrobnosti článku v poli Poznámka. Přestože byla věnována značná pozornost kvalitě údajů, autoři přivítají jakékoliv připomínky stran faktické správnosti databáze.

Vyhledávač umožňuje vyhledávání podle základních bibliografických parametrů. Jsou to:

Vhodnou volbou parametrů ovlivňujeme výsledek vyhledávání. Zaškrtnutím volby Zahrnout i domnělé autory povolíme vyhledávání autora také v poznámkách (zejména v nejstarších ročnících jsou články často podepsány jen zkratkou - v poznámce bývá v takovém případě uveden pravděpodobný autor). Obdobně volba Název hledat i v resumé rozšiřuje vyhledávání názvu článku.

Parametry ročník a rok vydání můžeme zadat jako rozmezí hodnot, nebo pouze uvést údaj Od (hledá se jen příslušný ročník/rok vydání), či konečně zadáním pouze údaje Do omezíme vyhledávání shora.

Příklad 1. Hledáme články ročníků XV-XXII

  1. Do pole Ročník od zadáme: 15
  2. Do pole Ročník do zadáme: 22

Příklad 2. Hledáme články ročníku XX

  1. Do pole Ročník od zadáme: 20
  2. Pole Ročník do necháme prázdné

Příklad 3. Hledáme články do ročníku LIV

  1. Pole Ročník od necháme prázdné
  2. Do pole Ročník do zadáme: 54

Pro usnadnění práce je možné při vyhledávání článků omezit vliv různých diakritických znamének.

Plná diakritika
Hledá text přesně tak, jak byl napsán.
Nerozlišovat speciální znaky
Při tomto nastavení vyhledávač ignoruje v češtině málo obvyklé znaky (např. è ve slově latènský) - tato funkce je určena zejména pro české prostředí
Bez rozlišení diakritiky
Ignoruje veškerou diakritiku. Tato funkce je určena zejména pro používání mimo české prostředí, kde je užívání českých znaků obtížné (na počítačích není nainstalována česká klávesnice).

Vyhledávání spustíme tlačítkem Hledat nebo klávesou Enter. Výsledky vyhledávání se zobrazují přehledně v dolní části obrazovky. Poklepáním na příslušný záznam můžeme získat další podrobnosti.