CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Latinský název Stav zachování Suma makro. Frekvence Arch. datace Botanik Výzkum
Abies alba subfosilní 82 9 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Acer subfosilní 9 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Acer campestre subfosilní 5 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Acer platanoides subfosilní 5 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Acer pseudoplatanus subfosilní 11 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Acinos arvensis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Agrostemma githago subfosilní 9 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Anagallis arvensis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Anthemis arvensis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Aphanes arvensis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Atriplex nitens subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Atriplex patula subfosilní 40 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Atriplex prostrata subfosilní 3 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ballota nigra subfosilní 3 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Betula subfosilní 13 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Cannabis sativa subfosilní 4 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carduus subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carduus acanthoides subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex acutiformis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex leporina subfosilní 8 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex otrubae subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex pairae subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex riparia subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex rostrata subfosilní 3 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carex vesicaria subfosilní 2 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carpinus betulus subfosilní 5 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Carpinus betulus zuhelnatělý 6 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Centaurea cyanus subfosilní 11 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Cerastium arvense subps. arvense subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Cerastium fontanum subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Chenopodium subfosilní 12 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Chenopodium album s. str. subfosilní 165 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Chenopodium ficifolium subfosilní 21 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Chenopodium hybridum subfosilní 8 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Chenopodium opulifolium subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Chenopodium polyspermum subfosilní 9 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Cichorium intybus subfosilní 4 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Cirsium arvense subfosilní 3 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Clinopodium vulgare subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Corylus avellana subfosilní 59 7 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Corylus avellana zuhelnatělý 4 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Echinochloa crus-galli subfosilní 2 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Eleocharis ovata subfosilní 3 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Eleocharis palustris subfosilní 3 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Euphorbia helioscopia subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fagus sylvatica subfosilní 14 4 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fagus sylvatica zuhelnatělý 5 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fallopia convolvulus subfosilní 10 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fallopia dumetorum subfosilní 3 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fragaria vesca subfosilní 18 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fragaria viridis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fraxinus subfosilní 55 5 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Fraxinus zuhelnatělý 3 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Galeopsis tetrahit subfosilní 7 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Glechoma hederacea s.l. subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Humulus lupulus subfosilní 3 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Iris pseudacorus subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Linum usitatissimum subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Malus domestica subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Malva neglecta subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Mentha subfosilní 3 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Neslia paniculata subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Papaver somniferum subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Persicaria lapathifolium subfosilní 3 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Persicaria minor subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Picea abies subfosilní 18 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Pinus sylvestris subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Polygonum aviculare s. str. subfosilní 24 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Polygonum persicaria subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Populus subfosilní 25 6 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Potentilla subfosilní 9 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Potentilla reptans subfosilní 6 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Potentilla supina subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Prunella vulgaris subfosilní 7 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Prunus subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Prunus cerasus subfosilní 4 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Prunus persica subfosilní 2 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Quercus subfosilní 387 15 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Quercus zuhelnatělý 22 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ranunculus acris subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ranunculus auricomus aggr. subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ranunculus flammula subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ranunculus repens subfosilní 26 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Rubus fruticosus aggr. subfosilní 3 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Rubus idaeus subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Rumex acetosella subfosilní 4 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Rumex conglomeratus subfosilní 3 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Rumex crispus/obtusifolius subfosilní 4 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Salix subfosilní 83 4 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Sambucus nigra subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Scirpus sylvaticus subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Senecio vulgaris subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Setaria pumila subfosilní 17 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Setaria viridis# subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Silene subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Silene pratensis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Sinapis arvensis subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Stellaria graminea subfosilní 16 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Stellaria media aggr. subfosilní 4 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Thlaspi arvense subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Tilia subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ulmus subfosilní 25 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ulmus zuhelnatělý 6 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ulmus glabra subfosilní 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ulmus laevis subfosilní 20 4 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ulmus laevis zuhelnatělý 13 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ulmus minor subfosilní 4 2 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Ulmus minor zuhelnatělý 2 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Urtica dioica subfosilní 4 3 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr
Vitis vinifera subfosilní 1 1 vs.1 Opravil, E. EO-UHER Hr