CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail VC-MALOST_vs.1

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Agrimonia eupatoria Rosaceae řepík lékařský vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.1 nezuh. 119 0 lokality
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní vs.1 nezuh. 29 0 lokality
Anthriscus sylvestris Apiaceae kerblík lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Apium graveolens Apiaceae celer vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Arenaria serpyllifolia agg. Caryophyllaceae písečnice douškolistá vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Ballota nigra Lamiaceae měrnice černá vs.1 nezuh. 71 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý vs.1 nezuh. 39 0 lokality
Camelina microcarpa Brassicaceae lnička drobnoplodá vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.1 nezuh. 6 0 lokality
Carduus acanthoides Asteraceae bodlák obecný vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Carex vulpina Cyperaceae ostřice liščí vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Caucalis platycarpos Apiaceae dejvorec velkoplodý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Centaurea scabiosa Asteraceae chrpa čekánek vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Cerastium fontanum agg. Caryophyllaceae rožec prameništní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium sp. Asteraceae pcháč vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Clinopodium vulgare Lamiaceae klinopád obecný (marulka obecná) vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Daucus carota Apiaceae mrkev obecná vs.1 nezuh. 13 0 lokality
Dianthus deltoides Caryophyllaceae hvozdík kropenatý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.1 nezuh. 59 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.1 nezuh. 971 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Galeopsis bifida/tetrahit Lamiaceae konopice dvouklaná/polní vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Galeopsis ladanum Lamiaceae konopice širolistá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Hordeum sp. Poaceae ječmen vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.1 nezuh. 27 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Hypericum perforatum Hypericaceae třezalka tečkovaná vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Lamium amplexicaule Lamiaceae hluchavka objímavá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Lamium maculatum Lamiaceae hluchavka skvrnitá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Lamium sp. Lamiaceae hluchavka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Leonurus cardiaca Lamiaceae srdečník obecný (buřina srdečník) vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Luzula campestris Juncaceae druh ladní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.1 nezuh. 26 0 lokality
Malva sp. Malvaceae sléz vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Mentha longifolia Lamiaceae máta dlouholistá vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Mentha sp. Lamiaceae máta vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Nepeta cataria Lamiaceae šanta kočičí vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 35 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.1 nezuh. 315 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 29 0 lokality
Potentilla erecta Rosaceae mochna nátržník vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Potentilla supina Rosaceae mochna poléhavá (m. nízká) vs.1 nezuh. 34 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný vs.1 nezuh. 23 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná vs.1 nezuh. 5 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus flammula Ranunculaceae pryskyřník plamének vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 16 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 27 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.1 nezuh. 27 0 lokality
Saponaria officinalis Caryophyllaceae mydlice lékařská vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Satureja hortensis Lamiaceae saturejka zahradní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní vs.1 nezuh. 15 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.1 nezuh. 184 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá vs.1 nezuh. 38 0 lokality
Silene nutans Caryophyllaceae silenka nicí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.1 nezuh. 24 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý vs.1 nezuh. 12 0 lokality
Sonchus arvensis Asteraceae mléč rolní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Stachys arvensis Lamiaceae čistec rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stachys palustris Lamiaceae čistec bahenní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Taraxacum officinale agg. Asteraceae smetánka lékařská vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Thalictrum flavum Ranunculaceae žluťucha žlutá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.1 nezuh. 22 0 lokality
Typha latifolia Typhaceae orobinec širokolistý vs.1 nezuh. 110 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 20 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Vaccinium myrtillus Ericaceae brusnice borůvka vs.1 nezuh. 22 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Verbena officinalis Verbenaceae sporýš lékařský vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Viburnum opulus Caprifoliaceae kalina obecná vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Viola arvensis/tricolor Violaceae violka roní/trojbarevná vs.1 nezuh. 14 0 lokality