CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail Te-22/82_ne.lin

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Avena fatua Poaceae oves hluchý ne.lin otisk 1 0 lokality
Malus sylvestris Rosaceae jabloň lesní ne.lin otisk 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté ne.lin otisk 13 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý ne.lin otisk 1 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka ne.lin otisk 21 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka ne.lin otisk 3 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice ne.lin zuhel. 1 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice ne.lin otisk 9 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob ne.lin otisk 2 0 lokality