CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail PK-KroFran_ne.len

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní ne.len zuhel. 5 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý ne.len zuhel. 33 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep ne.len zuhel. 28 0 lokality
Carex muricata agg. Cyperaceae ostřice měkkoostenná aggr. ne.len zuhel. 1 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina ne.len zuhel. 353 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná ne.len zuhel. 4 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel ne.len zuhel. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný ne.len zuhel. 1 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný ne.len zuhel. 2 0 lokality
Linum usitatissimum Linaceae len setý ne.len zuhel. 1 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý ne.len zuhel. 1 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec ne.len zuhel. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí ne.len zuhel. 2 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý ne.len zuhel. 5 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. ne.len zuhel. 4 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka ne.len zuhel. 219 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka ne.len zuhel. 22 0 lokality
Triticum sp. Poaceae pšenice ne.len zuhel. 9 0 lokality
Veronica hederifolia Scrophulariaceae rozrazil břečťanolistý ne.len zuhel. 3 0 lokality