CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail PK-KOLIN_laten

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Anthemis tinctoria Asteraceae rmen barvířský laten zuhel. 1 0 lokality
Artemisia vulgaris Asteraceae pelyněk černobýl laten zuhel. 2 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda laten zuhel. 83 0 lokality
Avena sp. Poaceae oves laten zuhel. 110 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní laten zuhel. 13 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý laten zuhel. 21 0 lokality
Bromus sp. Poaceae sveřep laten zuhel. 7 0 lokality
Bromus sterilis Poaceae sveřep jalový laten zuhel. 4 0 lokality
Camelina microcarpa Brassicaceae lnička drobnoplodá laten zuhel. 1 0 lokality
Centaurea sp. Asteraceae chrpa laten zuhel. 2 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina laten zuhel. 903 0 lokality
Convolvulus arvensis Convolvulaceae svlačec rolní laten zuhel. 1 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná laten zuhel. 1 0 lokality
Dianthus deltoides Caryophyllaceae hvozdík kropenatý laten zuhel. 1 0 lokality
Digitaria ischaemum Poaceae rosička lysá laten zuhel. 3 0 lokality
Digitaria sanguinalis Poaceae rosička krvavá laten zuhel. 10 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha laten zuhel. 4 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná laten zuhel. 62 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá laten zuhel. 5 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní laten zuhel. 4 0 lokality
Galium aparine Rubiaceae svízel přítula laten zuhel. 49 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný laten zuhel. 101 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný laten zuhel. 2016 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý laten zuhel. 1 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná laten zuhel. 2 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská laten zuhel. 7 0 lokality
Lepidium sp. Brassicaceae řeřicha laten zuhel. 1 0 lokality
Linum catharticum Linaceae len počistivý laten zuhel. 5 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní laten zuhel. 647 0 lokality
Lithospermum officinale Boraginaceae kamejka lékařská laten zuhel. 1 0 lokality
Lychnis flos-cuculi Caryophyllaceae kohoutek luční laten zuhel. 2 0 lokality
Malva sp. Malvaceae sléz laten zuhel. 2 0 lokality
Medicago falcata Fabaceae tolice srpovitá laten zuhel. 10 0 lokality
Medicago lupulina Fabaceae tolice dětelová laten zuhel. 1 0 lokality
Medicago sp. Fabaceae tolice laten zuhel. 16 0 lokality
Melampyrum arvense Scrophulariaceae černýš rolní laten zuhel. 1 0 lokality
Melilotus sp. Fabaceae komonice laten zuhel. 4 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté laten zuhel. 668 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník laten zuhel. 21 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec laten zuhel. 5 0 lokality
Persicaria mitis/minor Polygonaceae rdesno řídkokvěté/menší laten zuhel. 4 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý laten zuhel. 2 0 lokality
Plantago lanceolata Plantaginaceae jitrocel kopinatý laten zuhel. 16 0 lokality
Polygonum arenastrum Polygonaceae truskavec obecný laten zuhel. 41 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna laten zuhel. 2 0 lokality
Prunella vulgaris Lamiaceae černohlávek obecný laten zuhel. 1 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký laten zuhel. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý laten zuhel. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší laten zuhel. 1 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý laten zuhel. 5 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík laten zuhel. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí laten zuhel. 5 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý laten zuhel. 4 0 lokality
Scleranthus annuus Caryophyllaceae chmerek roční laten zuhel. 1 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté laten zuhel. 4 0 lokality
Securigera varia Fabaceae čičorka pestrá laten zuhel. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý laten zuhel. 1 0 lokality
Setaria verticillata/viridis Poaceae bér přeslenitý/zelený laten zuhel. 5 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá laten zuhel. 2 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní laten zuhel. 16 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý laten zuhel. 1 0 lokality
Stachys annua/arvensis Lamiaceae čistec roční/rolní laten zuhel. 4 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední laten zuhel. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní laten zuhel. 10 0 lokality
Trifolium arvense Fabaceae jetel rolní laten zuhel. 19 0 lokality
Trifolium pratense Fabaceae jetel luční laten zuhel. 5 0 lokality
Trifolium repens Fabaceae jetel plazivý laten zuhel. 1 0 lokality
Trifolium sp. Fabaceae jetel laten zuhel. 10 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. laten zuhel. 177 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka laten zuhel. 149 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka laten zuhel. 13 0 lokality
Typha sp. Typhaceae orobinec laten zuhel. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá laten zuhel. 1 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý laten zuhel. 1 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob laten zuhel. 9 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní laten zuhel. 2 0 lokality