CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail PK-KOLIN_br.une

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní br.une zuhel. 1 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina br.une zuhel. 62 0 lokality
Digitaria sanguinalis Poaceae rosička krvavá br.une zuhel. 1 0 lokality
Echinochloa crus-galli Poaceae ježatka kuří noha br.une zuhel. 1 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá br.une zuhel. 1 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný br.une zuhel. 18 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté br.une zuhel. 697 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý br.une zuhel. 2 0 lokality
Setaria verticillata/viridis Poaceae bér přeslenitý/zelený br.une zuhel. 1 0 lokality