CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail PK-KOLIN_br.sti

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda br.sti zuhel. 18 0 lokality
Bromus arvensis Poaceae sveřep rolní br.sti zuhel. 3 0 lokality
Cerealia Poaceae obilovina br.sti zuhel. 276 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná br.sti zuhel. 8 0 lokality
Galeopsis angustifolia/ladanum Lamiaceae konopice úzkolistá/širolistá br.sti zuhel. 1 0 lokality
Galium spurium Rubiaceae svízel pochybný br.sti zuhel. 2 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný br.sti zuhel. 4 0 lokality
Lens culinaris Fabaceae čočka kuchyňská br.sti zuhel. 21 0 lokality
Lepidium sp. Brassicaceae řeřicha br.sti zuhel. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní br.sti zuhel. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté br.sti zuhel. 241 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník br.sti zuhel. 1 0 lokality
Polygonum arenastrum Polygonaceae truskavec obecný br.sti zuhel. 7 0 lokality
Setaria verticillata/viridis Poaceae bér přeslenitý/zelený br.sti zuhel. 1 0 lokality
Stachys annua/arvensis Lamiaceae čistec roční/rolní br.sti zuhel. 1 0 lokality
Stipa pennata agg. Poaceae kavyl ivanův br.sti zuhel. 5 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní br.sti zuhel. 1 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka br.sti zuhel. 293 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka br.sti zuhel. 4 0 lokality