CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail FK-SLAPA_br.ml

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá br.ml zuhel. 1 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná br.ml zuhel. 1 0 lokality
Descurainia sophia Brassicaceae úhorník mnohodílný br.ml zuhel. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná br.ml zuhel. 2 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný br.ml zuhel. 1 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý br.ml zuhel. 1 0 lokality
Mentha arvensis Lamiaceae máta rolní br.ml zuhel. 1 0 lokality
Phleum pratense Poaceae bojínek luční br.ml zuhel. 1 0 lokality
Plantago media Plantaginaceae jitrocel prostřední br.ml zuhel. 1 0 lokality
Potentilla argentea Rosaceae mochna stříbrná br.ml zuhel. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední br.ml zuhel. 3 0 lokality
Trifolium arvense Fabaceae jetel rolní br.ml zuhel. 1 0 lokality
Trisetum flavescens Poaceae trojštět žlutavý br.ml zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. br.ml zuhel. 1 0 lokality
Triticum dicoccum Poaceae pšenice dvouzrnka br.ml zuhel. 1 0 lokality
Triticum monococcum Poaceae pšenice jednozrnka br.ml zuhel. 2 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob br.ml zuhel. 1 0 lokality