CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-UH BRO1_rs/vs

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Arctium tomentosum Asteraceae lopuch plstnatý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí rs/vs nezuh. 3 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná rs/vs nezuh. 57 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) rs/vs nezuh. 6 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté rs/vs nezuh. 7 0 lokality
Pisum sativum Fabaceae hrách setý rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý rs/vs nezuh. 29 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý rs/vs nezuh. 31 0 lokality
Setaria sp. Poaceae bér rs/vs nezuh. 2 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý rs/vs nezuh. 5 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý rs/vs nezuh. 1 0 lokality