CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-STAR M_rs/vs

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý rs/vs zuhel. 5 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Cerinthe minor Boraginaceae voskovka menší rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Datura stramonium Solanaceae durman obecný rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae pryšec kolovratec rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Hordeum vulgare Poaceae ječmen obecný rs/vs zuhel. 4 0 lokality
Myosotis arvensis Boraginaceae pomněnka rolní rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs/vs zuhel. 38 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí rs/vs nezuh. 34 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs/vs zuhel. 14 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý rs/vs nezuh. 15 0 lokality
Scleranthus sp. Caryophyllaceae chmerek rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední rs/vs nezuh. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. rs/vs zuhel. 6 0 lokality
Vaccaria hispanica Caryophyllaceae kravinec polní rs/vs zuhel. 1 0 lokality
Vicia faba Fabaceae bob obecný rs/vs zuhel. 1 0 lokality