CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-SEZIM_vs.1

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ajuga reptans Lamiaceae zběhovec plazivý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Anthriscus sylvestris Apiaceae kerblík lesní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Arctium tomentosum Asteraceae lopuch plstnatý vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vs.1 nezuh. 14 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda vs.1 nezuh. 25 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice vs.1 nezuh. 18 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Eleocharis palustris agg. Cyperaceae bahnička mokřadní vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Filipendula ulmaria Rosaceae tužebník jilmový vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis bifida Lamiaceae konopice dvouklaná vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis pubescens Lamiaceae konopice pýřitá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Galium tricornutum Rubiaceae svízel trojrohý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lepidium campestre Brassicaceae řeřicha chlumní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Lithospermum arvense Boraginaceae kamejka rolní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí vs.1 nezuh. 9 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus lingua Ranunculaceae pryskyřník velký vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.1 nezuh. 4 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.1 nezuh. 10 0 lokality
Rumex obtusifolius Polygonaceae šťovík tupolistý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sonchus arvensis Asteraceae mléč rolní vs.1 nezuh. 8 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný vs.1 nezuh. 7 0 lokality
Sonchus sp. Asteraceae mléč vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Sparganium emersum Sparganiaceae zevar jednoduchý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní vs.1 nezuh. 3 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá vs.1 nezuh. 2 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.1 nezuh. 1 0 lokality
Viola odorata Violaceae violka vonná vs.1 nezuh. 1 0 lokality