CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-SEZIM_stredo

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Aethusa cynapium Apiaceae tetlucha kozí pysk stredo nezuh. 3 0 lokality
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní stredo nezuh. 2 0 lokality
Anthemis arvensis Asteraceae rmen rolní stredo nezuh. 1 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní stredo nezuh. 1 0 lokality
Arctium lappa Asteraceae lopuch větší stredo nezuh. 19 0 lokality
Arctium sp. Asteraceae lopuch stredo nezuh. 7 0 lokality
Arctium tomentosum Asteraceae lopuch plstnatý stredo nezuh. 18 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá stredo nezuh. 14 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá stredo nezuh. 12 0 lokality
Barbarea vulgaris Brassicaceae borborka obecná stredo nezuh. 1 0 lokality
Bidens tripartita Asteraceae dvouzubec trojdílný stredo nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté stredo nezuh. 4 0 lokality
Cardamine amara Brassicaceae řeřišnice hořká stredo nezuh. 1 0 lokality
Carex acutiformis Cyperaceae ostřice ostrá (kalužní) stredo nezuh. 1 0 lokality
Carex ovalis Cyperaceae ostřice zaječí stredo nezuh. 6 0 lokality
Carex riparia Cyperaceae ostřice pobřežní stredo nezuh. 1 0 lokality
Carex sp. Cyperaceae ostřice stredo nezuh. 10 0 lokality
Centaurea cyanus Asteraceae chrpa modrá stredo nezuh. 4 0 lokality
Cichorium intybus Asteraceae čekanka obecná stredo nezuh. 11 0 lokality
Cirsium arvense Asteraceae pcháč oset stredo nezuh. 3 0 lokality
Cirsium oleraceum Asteraceae pcháč zelinný stredo nezuh. 4 0 lokality
Cirsium vulgare Asteraceae pcháč obecný stredo nezuh. 23 0 lokality
Corylus avellana Betulaceae líska obecná stredo nezuh. 2 0 lokality
Cucumis sativus Cucurbitaceae okurka setá stredo nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná stredo nezuh. 1 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň stredo nezuh. 1 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný stredo nezuh. 6 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice stredo nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní stredo nezuh. 41 0 lokality
Galium sp. Rubiaceae svízel stredo nezuh. 1 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) stredo nezuh. 5 0 lokality
Heracleum sphondylium Apiaceae bolševník obecný stredo nezuh. 2 0 lokality
Humulus lupulus Cannabaceae chmel otáčivý stredo nezuh. 10 0 lokality
Hyoscyamus niger Solanaceae blín černý stredo nezuh. 1 0 lokality
Lamium album Lamiaceae hluchavka bílá stredo nezuh. 6 0 lokality
Lamium amplexicaule Lamiaceae hluchavka objímavá stredo nezuh. 4 0 lokality
Lamium purpureum Lamiaceae hluchavka nachová stredo nezuh. 4 0 lokality
Lapsana communis Asteraceae kapustka obecná stredo nezuh. 1 0 lokality
Leonurus cardiaca Lamiaceae srdečník obecný (buřina srdečník) stredo nezuh. 1 0 lokality
Malva sylvestris Malvaceae sléz lesní stredo nezuh. 1 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá stredo nezuh. 3 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté stredo nezuh. 2 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý stredo nezuh. 5 0 lokality
Pastinaca sativa Apiaceae pastinák setý stredo nezuh. 5 0 lokality
Persicaria amphibia Polygonaceae rdesno obojživelné stredo nezuh. 2 0 lokality
Persicaria hydropiper Polygonaceae rdesno peprník stredo nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník stredo nezuh. 6 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec stredo nezuh. 1 0 lokality
Picea abies Pinaceae smrk ztepilý stredo nezuh. 2 0 lokality
Pinus sylvestris Pinaceae borovice lesní (sosna) stredo nezuh. 24 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí stredo nezuh. 14 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) stredo nezuh. 9 0 lokality
Potamogeton sp. Potamogetonaceae rdest stredo nezuh. 2 0 lokality
Potentilla anserina Rosaceae mochna husí stredo nezuh. 1 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna stredo nezuh. 3 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) stredo nezuh. 1 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) stredo nezuh. 1 0 lokality
Prunus insititia Rosaceae slivoň obecná stredo nezuh. 2 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná stredo nezuh. 1 0 lokality
Prunus persica Rosaceae broskvoň obecná stredo nezuh. 1 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) stredo nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus acris Ranunculaceae pryskyřník prudký stredo nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý stredo nezuh. 1 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže stredo nezuh. 1 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý stredo nezuh. 50 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) stredo nezuh. 3469 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý stredo nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší stredo nezuh. 1 0 lokality
Rumex crispus Polygonaceae šťovík kadeřavý stredo nezuh. 1 0 lokality
Rumex obtusifolius Polygonaceae šťovík tupolistý stredo nezuh. 1 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík stredo nezuh. 2 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý stredo nezuh. 4 0 lokality
Scirpus sylvaticus Cyperaceae skřípina lesní stredo nezuh. 2 0 lokality
Secale cereale Poaceae žito seté stredo zuhel. 2 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý stredo nezuh. 5 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený stredo nezuh. 1 0 lokality
Solanum dulcamara Solanaceae lilek potměchuť stredo nezuh. 5 0 lokality
Solanum nigrum Solanaceae lilek černý stredo nezuh. 2 0 lokality
Sonchus asper Asteraceae mléč drsný stredo nezuh. 2 0 lokality
Sonchus oleraceus Asteraceae mléč zelinný stredo nezuh. 3 0 lokality
Stellaria graminea Caryophyllaceae ptačinec trávovitý stredo nezuh. 1 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední stredo nezuh. 5 0 lokality
Taraxacum officinale agg. Asteraceae smetánka lékařská stredo nezuh. 3 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní stredo nezuh. 1 0 lokality
Torilis japonica Apiaceae tořice japonská stredo nezuh. 1 0 lokality
Trifolium repens Fabaceae jetel plazivý stredo nezuh. 1 0 lokality
Triticum aestivum/compactum Poaceae pšenice setá s.l. stredo zuhel. 2 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá stredo nezuh. 53 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka stredo nezuh. 11 0 lokality
Vicia sp. Fabaceae vikev, bob stredo nezuh. 1 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní stredo nezuh. 3 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka stredo nezuh. 1 0 lokality