CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-OPA1MAJ_no.1

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda no.1 nezuh. 6 0 lokality
Galeopsis sp. Lamiaceae konopice no.1 nezuh. 2 0 lokality
Galeopsis speciosa Lamiaceae konopice sličná no.1 nezuh. 2 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté no.1 nezuh. 2 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý no.1 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník no.1 nezuh. 3 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec no.1 nezuh. 2 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí no.1 nezuh. 7 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) no.1 nezuh. 1 0 lokality
Potentilla sp. Rosaceae mochna no.1 nezuh. 5 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) no.1 nezuh. 2 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) no.1 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý no.1 nezuh. 3 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý no.1 nezuh. 6 0 lokality
Rumex acetosa Polygonaceae šťovík kyselý no.1 nezuh. 1 0 lokality
Rumex acetosella Polygonaceae šťovík menší no.1 nezuh. 2 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík no.1 nezuh. 2 0 lokality
Stellaria sp. Caryophyllaceae ptačinec no.1 nezuh. 1 0 lokality
Urtica dioica Urticaceae kopřiva dvoudomá no.1 nezuh. 2 0 lokality
Urtica urens Urticaceae kopřiva žahavka no.1 nezuh. 1 0 lokality