CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-OLOM_novove

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní novove nezuh. 1 0 lokality
Aphanes arvensis Rosaceae nepatrnec rolní novove nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté novove nezuh. 3 0 lokality
Carex acutiformis Cyperaceae ostřice ostrá (kalužní) novove nezuh. 1 0 lokality
Fagopyrum esculentum Polygonaceae pohanka obecná novove nezuh. 1 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň novove nezuh. 4 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný novove nezuh. 221 0 lokality
Geranium columbinum Geraniaceae kakost holubičí novove nezuh. 1 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) novove nezuh. 3 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí novove nezuh. 105 0 lokality
Neslia paniculata Brassicaceae řepinka latnatá novove nezuh. 1 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté novove nezuh. 10 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý novove nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník novove nezuh. 9 0 lokality
Persicaria maculosa Polygonaceae rdesno červivec novove nezuh. 1 0 lokality
Polygonum aviculare agg. Polygonaceae truskavec ptačí novove nezuh. 1 0 lokality
Polygonum sp. Polygonaceae truskavec (rdesno) novove nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) novove nezuh. 14 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) novove nezuh. 8 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) novove nezuh. 3 0 lokality
Prunus insititia/cerasifera Rosaceae slivoň obecná/myrobalán novove nezuh. 8 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) novove nezuh. 10 0 lokality
Pyracantha coccinea Rosaceae hlohyně šarlatová novove nezuh. 6 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý novove nezuh. 2 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) novove nezuh. 39 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý novove nezuh. 369 0 lokality
Rumex sp. Polygonaceae šťovík novove nezuh. 1 0 lokality
Sambucus ebulus Caprifoliaceae bez chebdí novove nezuh. 29 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý novove nezuh. 2 0 lokality
Silene latifolia ssp. alba Caryophyllaceae knotovka bílá novove nezuh. 1 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá novove nezuh. 1 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní novove nezuh. 1 0 lokality
Viola arvensis Violaceae violka rolní novove nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná novove nezuh. 6 0 lokality