CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-OLOM_no.2

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Acinos arvensis Lamiaceae pamětník rolní no.2 nezuh. 1 0 lokality
Adonis aestivalis Ranunculaceae hlaváček letní no.2 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex patula Chenopodiaceae lebeda rozkladitá no.2 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex sp. Chenopodiaceae lebeda no.2 nezuh. 2 0 lokality
Avena sativa/fatua Poaceae oves setý/oves hluchý no.2 nezuh. 1 0 lokality
Bromus secalinus Poaceae sveřep stoklasa pravý no.2 nezuh. 1 0 lokality
Bupleurum rotundifolium Apiaceae prorostlík okrouhlolistý no.2 nezuh. 6 0 lokality
Coriandrum sativum Apiaceae koriandr setý no.2 nezuh. 2 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň no.2 nezuh. 1322 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný no.2 nezuh. 398 0 lokality
Geranium columbinum Geraniaceae kakost holubičí no.2 nezuh. 3 0 lokality
Geranium dissectum Geraniaceae kakost dlanitosečný (k. dvousečný) no.2 nezuh. 15 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí no.2 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) no.2 nezuh. 45 0 lokality
Prunus avium/cerasus Rosaceae třešeň/višeň no.2 nezuh. 180 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) no.2 nezuh. 7 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) no.2 nezuh. 1 0 lokality
Prunus insititia Rosaceae slivoň obecná no.2 nezuh. 25 0 lokality
Prunus padus Rosaceae střemcha obecná no.2 nezuh. 106 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) no.2 nezuh. 3 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý no.2 nezuh. 1 0 lokality
Rosa sp. Rosaceae růže no.2 nezuh. 2 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) no.2 nezuh. 3 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý no.2 nezuh. 204 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) no.2 nezuh. 585 0 lokality
Salvia verticillata Lamiaceae šalvěj přeslenitá no.2 nezuh. 5 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý no.2 nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní no.2 nezuh. 3 0 lokality
Stellaria media agg. Caryophyllaceae ptačinec prostřední no.2 nezuh. 2 0 lokality
Thlaspi arvense Brassicaceae penízek rolní no.2 nezuh. 2 0 lokality
Viola sp. Violaceae violka no.2 nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná no.2 nezuh. 204 0 lokality