CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Vyhledat taxon

Vědecké názvy taxonů

Čeleď
Rod
Druh

Detail EO-OLO KUP_vs.2

Latinský název Čeleď Druh Arch. datace Stav zachování Suma makro. Frekvence Lokalita
Agrostemma githago Caryophyllaceae koukol polní vs.2 nezuh. 3 0 lokality
Atriplex nitens Chenopodiaceae lebeda lesklá vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Atriplex patula/prostrata Chenopodiaceae lebeda rozkladitá/hrálovitá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Atriplex prostrata Chenopodiaceae lebeda hrálovitá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Avena sativa Poaceae oves setý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Cannabis sativa Cannabaceae konopí seté vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Carex vesicaria Cyperaceae ostřice měchýřkatá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Eleocharis ovata Cyperaceae bahnička vejčitá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Fallopia convolvulus Polygonaceae opletka obecná vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Ficus carica Moraceae fíkovník smokvoň vs.2 nezuh. 4 0 lokality
Fragaria vesca Rosaceae jahodník obecný vs.2 nezuh. 1996 0 lokality
Fragaria viridis Rosaceae jahodník trávnice vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Galeopsis tetrahit Lamiaceae konopice polní vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Geranium columbinum Geraniaceae kakost holubičí vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Malus domestica Rosaceae jabloň domácí vs.2 nezuh. 57 0 lokality
Panicum miliaceum Poaceae proso seté vs.2 nezuh. 28 0 lokality
Papaver somniferum Papaveraceae mák setý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Persicaria lapathifolia agg. Polygonaceae rdesno blešník vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Prunus avium Rosaceae třešeň ptačí (třešeň) vs.2 nezuh. 27 0 lokality
Prunus cerasus Rosaceae třešeň višeň (višeň) vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Prunus domestica Rosaceae slivoň švestka (švestka) vs.2 nezuh. 48 0 lokality
Prunus sp. Rosaceae slivoň, střemcha, bobkovišeň, třešeň vs.2 nezuh. 220 0 lokality
Prunus spinosa Rosaceae trnka obecná (trnka) vs.2 nezuh. 43 0 lokality
Pyrus communis Rosaceae hrušeň obecná vs.2 nezuh. 19 0 lokality
Ranunculus auricomus agg. Ranunculaceae pryskyřník zlatožlutý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Ranunculus repens Ranunculaceae pryskyřník plazivý vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Raphanus raphanistrum Brassicaceae ředkev ohnice vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Rubus caesius Rosaceae ostružiník ježiník (o. sivý) vs.2 nezuh. 27 0 lokality
Rubus fruticosus agg. Rosaceae ostružiník křovitý vs.2 nezuh. 181 0 lokality
Rubus idaeus Rosaceae ostružiník maliník (maliník) vs.2 nezuh. 521 0 lokality
Sambucus nigra Caprifoliaceae bez černý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Setaria pumila Poaceae bér sivý vs.2 nezuh. 2 0 lokality
Setaria viridis Poaceae bér zelený vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Silene vulgaris Caryophyllaceae silenka nadmutá vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Sinapis arvensis Brassicaceae hořčice polní vs.2 nezuh. 5 0 lokality
Valerianella dentata Valerianaceae kozlíček zubatý vs.2 nezuh. 1 0 lokality
Vitis vinifera Vitaceae réva vinná vs.2 nezuh. 39 0 lokality