CZAD
Archaeobotanical database of Czech Republic

Data - VK-PRILEPY

locality institution excav. years references taxa map
Muzeum Roztoky map
parish archeologist botanist arch. dating kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
VELKÉ PŘÍLEPY Limburský Komárková Late Bronze Age 0 0 334 17 VK-PRILEPY