CZAD
Archaeobotanical database of Czech Republic

Data - VK+K-OLIV

locality institution excav. years references taxa map
Olivová ul. Muzeum Hl. m. Prahy map
parish archeologist botanist arch. dating kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
PRAHA - STARÉ MĚSTO Starec Komárková Post-Medieval 0 0 172 14 VK+K-OLIV